Alberts Jērums: Tēvs. Komponists. Sabiedriskais darbinieks. Autors. Diriģents.

Alberts Jērums: Tēvs. Komponists. Sabiedriskais darbinieks. Autors. Diriģents.

2019.g. 26. janvārī Londonas Notinghila Sv. Jāņa baznīcā Londonas latviešu koris svinēja savu 70. jubileju, kā arī Alberta Jēruma simtgadi. Rīkotāji aicināja mūs abas ar māsu, Ingu, piedalīties šajā svinīgajā un līksmajā vakarā. Paldies gan LLK, gan korim eLVe no Dablinas par izcilu sniegumu! Gan tēva mūžs, gan LLK pastāvēšana cauri tik daudz gadiem, ir nozīmīgi latviešu tautas vēsturei: tas viss lai paliek vēsturnieku ziņā, jo šeit, vārdos, kuŗus arī Londonā teicu, man gribētos atstāstīt to, ko es atceros par tēvu, un kā tagad – 40 gadus jau pēc viņa nāves – man veidojas sapratne par to, kas viņš bija, kas varēja būt, un ko tas man un citiem nozīmēja.

1. Sāksim ar Albertu Jērumu – tēvu. Neatkartosim te visu viņa dzīves stāstu, bet tikai īsumā: Alberts ir dzimis Karulā, Igaunijā;

Vecākiem piederēja šī skaistā māja, Purika talu, Purikas ferma vai saimniecība.

Tikai ap sešu gadu vecumu tēvs ar saviem vecākiem atgriezās Valkā, un dzīvoja Šķirstniekos – māja, kura tagad pazudusi, jo apkārt apaudzis tāds kā mikrorajons un degvielas uzpildes stacija.

Ar 19 gadiem tēvs iestājās Latvijas Konservatorijā, vispirms prof. Jāzepa Vītola kompozīcijas klasē,

Fotogrāfijā prof. Vītols, Alberts Jērums, Valentīns Berzkalns un man nezināma sieviete.

vēlāk (1940.g.) arī prof. Vanadziņa ērģeļu klasē.

Tēvs

Tai laikā arī Albertam dzīve izmainījas pavisam, jo 1943.g. janvārī devās laulībā ar Dailes teātra aktrisi, Veltu Krūzi,

(Man Inga lūdza teikt, ka tā māte vienmēr tērpusies, kad gājusi pienu pirkt) un 1943.g. oktobra beigās piedzima Inga.

Bet kā jau liktenis daudziem jauniem latviešu vīriešiem bija lēmis, Albertu iesauca vācu armijā; kaŗam beidzoties, Alberts ar Veltu bija pretējās frontes pusēs, un tā arī viņš pēc 1944. g. septembŗa nekad vairs ne Veltu, ne Ingu nesatika. Šādas ģimenes traģēdijas, kuŗas atkārtojās tūkstošiem reižu pēc Otrā pasaules kaŗa beigām, ir bez šaubām atstājušas vēl sāpošu rētu mūsu tautas sirdī, tāpat kā katras ģimenes sirdī un dvēselē.

Protams, ka ilgāku laiku arī cerības uz atgriešanos nepazuda; bet ar PSRS varas nostiprināšanu Latvijā sākās daudziem trimdas ļaudīm ārkārtīgi tumšs un bezcerīgs laiks.

“Jaunā miera zvani – posta zvani! Ceļiniek, ieklausies, piemini šovakar: šiem zvaniem – miera zvaniem augot un pārskanot pasaulei, nogrima mūsu gaismas pils. Grima un nogrima, un nu akla, kurla un mēma ir tumšā dzelme. Kas viņu augšā cels?

Pie uzvaras mielasta neaicinātiem – pasaules lielceļš ir kļuvis mūsu tiesa. Pēc gadiem pilsētas nomaļu kazarmēs un meža barakās, kuģi aizved mūs pāri jūrām, jaunu dzīvi solot. Atrodam svešu darbu kungu laukos, muižās, tīrumos. Saule, baltā saule, liekas, tikai dedzina vairs, kaltē putekļi, mulsina svešā mēle un dara vientulīgas dienu rindas. Sirds meklē veldzi, brīnumrasu, kuras piles pietiktu jaunām nedēļām, kas seko.

Vai tev, pasaules gājēj, kādreiz gadījies, svešu burzmu atstājušam, nokāpt pār kalnu baraku ciemā un iztālēm noklausīties astoņu vīru dziesmā? Vai tev bijis laika tad atsēsties ceļmalā un ļauties brīdi skaņām, kas ar mijkrēsli un vakara gaisu sajaukdamās mīksti un drusku sāpīgi apņem ausi un sirdi?

Vai tev gadījies, tumšu nakti ejot, ceļu taujādamam, iemaldīties mazā baznīciņā kapsētas un lauku vidū un pēkšņi atklāt, ka tur latviešu vīri dzied sava Dieva godam?

Vai esi sajutis, trimdiniek, ka mūžības elpa šais pieticīgos un vienkāršajos brīžos aizskar pieri un lāse zelta rasas, sirdī iekritusi, dziedē visas vainas?”

Šie vārdi mani ir pavadījuši visu mūžu; jo tos rakstīja mans un Ingas tēvs 1949. gadā, 1. Anglijas Dziesmu dienu Vadoņa ievadrakstam. Tie man izsaka skaudrāk nekā jebkas cits tās sāpes, ilgas, vilšanos un vientulību, kas pavadīja trimdiniekus savā pasaules lielceļu gājienā. Un šādu emociju pasaulē 1953. g., 10 gadus pēc laulības ar Veltu, Alberts veidoja jaunas attiecības ar Laumu Tālnoru, dzimušu Grigoru, mācītāja Augusta Grigora meitu, un laulībā piedzimu es.

Tāds arī bija mans tēvs, par kuru varam teikt, ka viņš bija komponists, sabiedrisks darbinieks, autors un diriģents. Man, protams, viņš vienkārši bija tēvs; un uzaugu mūsu latviešu sabiedrībā, mūsu burbulī, ar to, ka visi mani pazina pirmkārt kā Alberta Jēruma meitu. Tā vienkārši bija mana ikdiena. Vecāki mīlēja stāstīt, ka mana pirmā dziesma, vai pareizāk sakot, pirmā frāze, kuŗu dziedāju, bija ‘Vai zini to?’ – basu frāze no Emīla Dārziņa dziesmas ‘Minjona’. Jo tad, kad biju maza, mani ņēma līdz uz koŗa mēģinājumiem, un parasti es esot sēdējusi starp basiem.

To, ka tēvs, tāpat kā māte un visa viņu pasaules gājēju paaudze, cieta gan fiziski, gan psiholoģiski no gaŗajiem trimdā pavadītajiem gadiem, ir kā dotums. Bet tas ir arī fakts, ka šī trauma, šī netaisnība, kuŗu viņi un Latvijā palikusī ģimene, draugi, pasaule, bija cietuši, bija dzinulis visai tālākai viņu dzīvei. Tas stimulēja milzīgu radošumu jau no DP nometņu laikiem.

Dziesmu krājums vienai no pirmajām trimdas Dziesmu dienām, 1946.g.

Diriģents

To, ka tēvs nebija domājis par sevi primāri kā par diriģentu, varbūt varētu norādīt šis jaukais stāsts vēl no Konservatorijas laikiem. 

“Konservatorijā nodibināja kori, un tam nu bija jākļūst par tādu, kāda vēl nebija bijis. Iespējas visas, jo kur tad vēl var salasīt tādas balsis ar tādu muzikalitāti!…. Grandiozie plāni pamazām realizējas, bet pēkšņi pienāk semestra beigas, un nu nolemj, ka korim jādebitē konservatorijas tradicionālajā eglītes vakarā. Ar vienu dziesmu – Klusa nakts – kā to Vītols harmonizējis savā Korāļu grāmatā. Ne vairāk, ne mazāk. Diemžēl izrādas, ka prof. Ādolfs Ābele šai vakarā aizņemts, un diriģēšanu uztic man. Pats šefs iestudē, un man vēl tagad prātā visa viņa dinamika un tempi. Nekad pēc tam šo dziesmu citādi neesmu diriģējis, un, arī toreiz mēģinot, viss skanēja brīnumaini: eņģeļi gavilēja, un Jēzus bērniņam dusot, pianissimo bija kristāla dzidrumā.

Eglītes vakaram biju aizņēmies piedienīgu tērpu ar svītrotām biksēm un piemērotu kaklasaiti. Nejutos pat satraukts, jo kas var notikt ar 80 dziedātāju kori, kuŗā nav pat viduvējas balss, tikai topošas primadonnas, nākamie Radamesi, Toreadori un Grēmini? Pie tam dziesmā, kurai ir tikai 1., 4. un 5. pakāpes harmonijas.

Bet notika! Līdz pēdējam brīdim gaidījuši, vairāk par pusotra duča koristu nesalasījām un Kluso nakti nodziedājām tik briesmīgi, ka kontrasts starp mūsu gaužām vārgajiem pūliņiem un manām svītrotajām biksēm, prof. Maldoņa klasisko svētrunu un profesoru galda svinīgumu simtprocentīgs.

No pārējā vakara, saprotamā kārtā, atceros visai maz. Bruno Skulte kā draugam man centās izskaidrot visas interpretācijas nepilnības: esot jāsāk ar pp un tāpat arī jābeidz. Vēlāk viņš to laboja uz ppp abos galos un uz rīta pusi laikam pārgāja uz pieciem p. Vītols vismaz mēnesi mani ar redzamu labsajūtu godāja tikai par diriģenta kungu….Tie varēja būt bijuši 1939.g. Ziemassvētki”.

Man liekas, skatoties tagad atpakaļ, ka – ja viņš būtu palicis Latvijā, ja viss būtu bijis citādāk, tad viņam arī nekad koŗu diriģēšana droši vien nebūtu bijusi pirmajā vietā. Bet dzīve trimdā prasīja savu, un tas, ka Londonā neizbēgami nodibinājās koris, bija likumsakarīgi. Jo tā taču ir, ka vienalga kur arī neatrastos vairāk par 8 latviešiem,  tie jūt nepārvarāmu tieksmi satikties un dziedāt kopā. Un tā arī dibinājās Londonas latviešu koris; par dibināšanu atļaušos citēt Roderiku Pavasaru, toreizējo koŗa priekšnieku, teologu, dzejnieku, komponista Helmera Pavasara brāli.

“Pienāca 1948.g. 14.augusts – izsludinātā diena koŗa dibināšanai. Goldersgrīna stacijā jau laikus tiekos ar Laumu Tālnoru, kas vēlāk kļuva par Jēruma kundzi, un pašu Albertu, kurš 20 gadus vēlāk pats par sevi teica, ka toreiz bijis samērā obskūrs jauneklis.

Kristus baznīcas zālē, kur toreiz noritēja gandrīz visas latviešu rosmes, abi bažīgi vērojām katru durvju pavērienu. Cik jaunu seju parādīsies? Kad atvēru flīģeļa vāku, krēslos bija jau 35 dziedātāji — un Londonas latviešu koris varēja sākt darbu!

Jau dibinājuma dienā izdevās saliedēt balsis Gaismas pilij… Tai vakarā Alberts Jērums izjuta dziļu gandarījumu, jo skaidri bija iezīmējies ceļš, kas viņam soli pa solim būs ejams.”

Korī toreiz dziedāja gan luterāņu mācītājs Roberts Slokenbergs, gan pareizticīgo prāvests Antonijs Grāmatiņš, gan sūtniecības sekretārs Oļģerts Rozītis (kuŗa mazmeitas, Jūle un Liene, ir tagad Alberta mazmeitu, Lailas un Annas, draudzenes.)

Londonas latviešu koris ap 1975.g.

Komponists

Manuprāt, ja tēvs būtu palicis Latvijā, viņa dzīves dominante būtu bijusi kompozīcija. Viņa skaņdarbi ir unikāli, lai neteiktu savdabīgi. Par tiem prof.Vītols teica, ka viņš pats tos nesaprotot, bet viņš redz, ka tie ir pareizi. Tālivaldis Ķeniņš, tēva tuvs draugs, vienaudzis un līdzgaitnieks, sauca tēvu par pirmo 20.g.s. latviešu komponistu, un man ir patiess prieks, ka šogad Musica Baltica cer izdot viņa pēdējo lielo skaņdarbu, kantāti Neraudi, māsiņa Leslija Īsta rūpīga darba rezultātā, kamēr Latviešu biedrība un Mūzikas akadēmijas un Latvijas Radio zvaigznes Orests Silabriedis un Dāvis Eņģelis cer rīkot koncertus, kā arī iepazīties ar tēva simfonijas, viņa pirmā lielā darba, fragmentiem. Tāpat ir brīnišķīgi, ka žurnāls Choir and Organ martā publicēs Leslija rakstu par tēvu, un īpaši par Neraudi, māsiņa.

Ja varbūt tā nebija gluži pirmā izvēle, tad tomēr gadiem ejot koru dzīve, Dziesmu dienas un svētki Anglijā, Eiropā, Kanādā kļuva par tēva lielāko mīlestību, par viņa dzīves centru un jēgu. Viņš mīlēja Londonas kori; un sevi tam atdeva bez nosacījumiem. Mēs braucām mājās kopā pēc mēģinājumiem, un vēl sīki analizējām – kā izdevās šī dziesma? Vai varam tiešām Dūkņu silu ar savu sastāvu celt? Vai Veltai vajadzētu stāvēt altu pirmajā vai otrajā rindā? Kā piesaistīt vēl kādu skanīgu tenoru koŗa rindām? Un no koŗa Alberts Jērums prasīja milzīgi daudz – vairāk, nekā brīžiem tas likās iespējams prasīt. Tā mēs bijām pirmie, kas sāka dziedāt Vītola lielās dziesmas, ieskaitot to pašu Dūkņu silu, Lauztās priedes u.tml. Mēs bijām pirmie, kas pēc gaŗa pēckaŗa pārtraukuma dziedājām Garūtas “Dievs, Tava zeme deg” – tiesa, mums nebija sākumā pilnās partitūras, jo tā bija Latvijā paslēpta, bet saīsināta versija. Nekad neaizmirsīšu tās jūtas, kas mūsos iemājoja, pirmo reizi dziedot apgaroto “Mūsu Tēvs” aranžējumu.

No tā arī izrietēja Dziesmu dienu un svētku rīkošana. Anglijā, Vācijā, Zviedrijā tāpat dibinājās koŗi, un dzima nepieciešamība apliecināt to, ka latvieši ir, un ka tie grib tikties un veidot kaut ko brīnišķīgu. Šeit nav vieta iedziļināties ārpus Latvijas notikušo Dziesmu svētku vēsturē, bet piedāvāju vienkārši dažas ainas no svētkiem gadu gaitā.

Koristi 1949. g. Dziesmu dienās Londonā
Koristes Lesteras Dziesmu dienās, 1950.g.
Niklāva Strunkes zīmētais vāks
1964.g. Dziesmu svētkiem
Lilija Zobens, tagad arī LLK diriģente, dzied Dzeguze kuko Visbijas Dziesmu svētkos 1979.g.

Sabiedriskā darbība

Blakus diriģēšanai un dziesmu svētkiem, tēvs arī rīkoja koncertus un citus sarīkojumus. Viņam ir tāds jauks raksts, kur viņš atstāsta trimdas mūziķu dzīvi. Vispirms uzraksti kādu skaņdarbu, tad noturi mēģinājumus ar kori vai solistu, tad sarunā zāli, izreklamē koncertu, ierodies koncerta dienā zālē, saliec krēslus, notur mēģinājumu, piedalies koncertā pašā; pēc koncerta sakārto zāli, izmēz grīdu, dodies mājup; un nākošajā dienā uzraksti recenziju. Un tas ir tikai ļoti neliels pārspīlējums, jo tā tiešām bija. Mūziķa dzīve pārklājās ar sabiedrisko darbu, arī tāpēc, ka tēvs labi rakstīja. Viņam ir daudz rakstu par mūzikas dzīvi, par citiem komponistiem, daudz recenziju (vienmēr godīgi, bet saudzīgi – viņš nebija no tiem, kam patīk kādu dziedātāja vai ansambļa sniegumu nolīdzināt līdz ar zemi).

Bet blakus tam visam arī bija politiskā darbība – ilgus gadus Alberts Jērums kalpoja Latviešu Nacionālajā padomē, arī toreizējā Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas centrā – organizācija, kas pārtapa par Eiropas latviešu apvienību. Un faktiski arī Dziesmu svētku rīkošanu tēvs uzskatīja par polītisku darbību, un neapšaubāmi tā arī tāda bija. Viņš teica to, ka Dziesmu svētkiem bija tā jēga, ka tie saglabātu vienu paaudzi Latvijai, un tas arī vismaz daļēji izdevās.

Autors

Noslēgsim ar paša Alberta Jēruma vārdiem, iespējams veltītiem LLK desmitgadei. Šo rakstu varam veltīt visiem koristiem, bet īpaši Londonas latviešu koŗa esošajiem un bijušajiem soprāniem, altiem, tenoriem un basiem.

“ Kas ir koris?

Koris ir tautisks iestādījums kas sanāk kopā piektdienas vakaros dzert kafiju ar magoņmaizītēm, pieminēt nedēļas notikumus, plēst koŗa priekšnieka mīkstās mēbeles un diriģenta klātbūtnē, viņa matiem jūtami sirmojot, kārtot visādas citas darīšanas,

Koŗa mērķis un uzdevums

Brīvprātīgi veicināt dzimumdienu, dziesmu svētku un citu jubileju svinēšanu, izkopt tautiešu talantus rasola un cepumu gatavošanā, pienācīgi atzīmēt Zvaigznes dienu.

Kora sastāvs

Koris dzied divvalsīgi, četrbalsīgi, daudzbalsīgi, vienbalsīgi. (Kļūdas labojums: vienbalsīgi ievēl tikai draudžu, biedrību un Daugavas Vanagu priekšsēžus).

Zemākā balss saucās soprāns. Soprānu dzied jaunas meitas, rucavietes, nīcenieces un citas tautietes kuplos brunčos.

Alts jau ir augstāka balss. To paklusā balsī dzied  dāmu komitejas locekles.

Tenoru dzied katrs, kam piektdienas vakari brīvi.

Bass patiesībā nav balss, bet amats, apmēram tā, kā goda prezidijs ziedojumu vākšanas pasākumos. Basu dzied draudžu un biedrību priekšnieki, draudzes valdes locekļi, fondu priekšnieki, mediķi, filozofi un visi tie, ko diriģents citādi nevar valdīt. Pēdējos sauc par kontrabasiem. Dabiski – jo vairāk priekšnieku basos, jo labāk skan. Koŗa kvalitāti ievērojami uzlabo žurnālistu piedalīšana basiem. [….]

Koŗa inventārs

Iespējamās robežās korim vajadzētu

  1. Kafijas vārāmo mašīnu
  2. Soliņus, kur koncertos pakāpties altiem un tenoriem
  3. Eglītes kāju kora Ziemassvētku eglītei
  4.  Diriģentu.

Katrs korists ir svēti pārliecināts, ka koris bez diriģenta varētu tīri labi iztikt, tikai tradīcija pavēl to pieciest. Katrs korists tic arī, ka viņa diriģents ir tāds, kāds nu ir, bet citu koŗu diriģenti – jā, tie ir pavisam cita klase! Tas ir galvenais iemesls, kāpēc kori ir tik dedzīgi dziesmu svētku rīkošanā. Vienkāršāk gan būtu katru piektdienu apmainīties diriģentiem.

Diriģenti ir:

  1. Neprecējušies
  2. Sirmiem matiem
  3. Kruzuļainiem matiem.

Neaplūkosim te neprecējušos diriģentus, tas lai paliek soprāniem. …. Zinātniekiem mati nogūlušies uz sāniem, diriģentiem – pa visu galvu.

Ideāls diriģents ir neprecējies, sirmiem un kruzuļainiem matiem. Tāds latviešiem bijis tikai viens. […..]

Likvidēšanās

Kopš Neiķena laikiem nav vēl piedzīvots, ka kāds latviešu koris būtu likvidējies. Par šo tematu nekā nevaru teikt.”

Novēlu Londonas latviešu korim arī vispār nedomāt par likvidēšanos, bet dziedāt vēl septiņdesmit skanīgus gadus!

1977. g. Londonas Dziesmu svētku diriģenti – Marks Opeskins, Roberts Zuika, Alberts Jērums un Arvīds Purvs. Foto Uldis Grasis

Emociju paģiru dienā

Emociju paģiru dienā

Šodien ir 19. novembris, pirmā diena no Latvijas otrās simtgades, un līdzīgi daudziem, cīnos ar emociju paģirām pēc intensīvajām, piesātinātajā dienām, kuras ilgi gaidījām un gatavojām. Šodien, vēsajā pirmdienā, ieviesusies tāda viegla oblomoviska apātija. Un no tās veidojas šīs pārdomas, jo jācenšas tomēr saņemties, pieslieties kājās un uzprišinàt apjukuši psihi,

Pārdomas par ko? Divas sarunas; viena tai fantāziju zonā, kuru saucam par Feisbuku/Facebook, otra telefonā (bet arī ne vecmodīgajā, klausulīgajā, bet caur Mesendžeru). Pirmajā sarunā, kurā netīšām iemaldījos, pēdējais komentārs (vismaz pēdējais, kuram pievērsu uzmanību) bija šāds: tādiem liberastiem nav jāatvainojas. Šo ‘portmanto’ vārdu attiecināja uz mani – tātad uz liberālo pederastu (pederasti?). Netaisos iztirzāt, ko tas varētu nozīmēt, ja sievieti apraksta kā pederastu (pederasti?). Bet acīmredzami šeit, un daudzviet citur, vārds ‘liberāls’ tiek lietots nievājoši, negatīvi un ar nicinājumu; un tādiem cilvēkiem var kāpt uz kājas vai uz dvēseles bez atvainošanās.

Kā tas var būt? Kāpēc vārds ‘liberālis’ ir kļuvis par apvainojumu? Man ir daudz draugu, kuri savos teoloģiskos, polītiskos, sociāli psiholoģiskos uzskatos ir konservatīvi; mēs runājam, diskutējam, nepiekrītam viens otram, bet ne tāpēc viņus uztveru kā dumjākus vai sliktākus cilvēkus. Tas pats taču attiecas uz tiem, kuri nēsā birku ‘liberālis’ apzināti, un ar zināmu lepnumu.

Merriam Webster vārdnīca par liberālismu raksta tā:

“of, relating to, or based on the liberal arts , liberal education: 

archaic  : of or befitting a man of free birth

of or befitting a man of free birth

2a: marked by generosity, OPENHANDED, liberal giver

b: given or provided in a generous and openhanded way a liberal meal

c: AMPLE, FULL

3obsolete  : lacking moral restraint : LICENTIOUS

4: not literal or strict : LOOSE, liberal translation

5: BROAD-MINDEDespecially  : not bound by authoritarianism, orthodoxy, or traditional forms

6a: of, favoring, or based upon the principles of liberalism”

Tātad atskaitot 3.definīciju (kurai piezīme, ka tā novecojusi), te iet runa par brīvību, par devīgumu, pilnību, plašu vērienu. Un man būtu par to jākaunas, ka gribu ar šādiem jēdzieniem saistīties? Cik tas ir savādi. Bet tomēr saprotu, ka daudziem cilvēkiem tas tā ir, un vārds liberālis ir ieguvis – neviļus un nesaprotamā veidā – šo visatļautības, graujošo antikristīgo un prettikumīgo piegaršu. Ko ar to darīt? Cīnīties par to, ka cilvēki saprot, ka tas tā nav? Pārdefinēt sevi – sak’, es jau neesmu liberālis, bet postpostmodernists? Vai pārtulkot burtisko latīņu valodas nozīmi, un saukt sevi par brīvistu?

Katrā ziņā, lai kliedētu šaubas, manas izejas pozīcijas, kuras ir tieši tādas pašas, kā bija 16. novembrī, varētu būt:

1. Es tiešām lasu Bībeli.

2. Es neuzskatu, ka iedziļināšanās Bībeles tekstā un tā analīze grauj ticību: tieši otrādi, tas man ļauj saprast Dieva brīnumu un varenību, kā arī izjust viņa klātbūtni vājumā, aizvien vairāk, dziļāk un patiesāk.

3. Es ticu, ka mēs visi Dieva bērni esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Sievietes un vīrieši, balti un melni, slimie un veselie, streiti un geji, bagātie un nabagie; visi mēs esam Dieva bērni, un mums nav nekādu tiesību darīt citam pāri, miesā vai garā.

4. Es ticu, ka Dievs mūs visus, visus mīl; par spīti tam, ka esam visi grēcīgi, nepilnīgi, nevīžīgi, un reizē skaisti, mīloši un mīlēti, devīgi, pašaizliedzīgi. Un tāpēc mums nevienam nav tiesību citus nicināt (t.s. neredzot pašiem pusmežu, kur nu vēl baļķi, savās acīs, bet aizrādot citiem par mazo skaidiņu).

Ja tāpēc kāds grib mani dēvēt par liberasti (liberastu?) – labi, pieņemšu un iešu tālāk. Un negaidīšu, ka man atvainosies.

Otrā saruna mani saraudināja, laikam īpaši minēto emocionālo paģiru dēļ. Sens draugs piezvanīja pasākuma sakarā, un negaidīti mani slavēja par kaut ko, kur tiešām nejutos to pelnījusi. Kāpēc asaras? Jo es sapratu, ka es gribētu tik ļoti būt tas cilvēks, kurš tiešām ir padarījis to, ko man nepelnīti piedēvēja. Un līdz ar to arī sapratu, ka ir vērts sevi atdot cēliem mērķiem. Ir vērts ziedot laiku un enerģiju, līdzekļus un pūles, lai panāktu pat kaut mazāko labumu citiem cilvēkiem, draudzei, tautai, ģimenei. Latvijas divsimtgadi nesagaidīšu šai saulē. Bet kamēr vien varu, iešu tālāk, strādāšu, cik spēšu. Un neklausīšos negācijas un nemeklēšu skabargas citu acīs. Tā ir mana mazā dāvaniņa sev 2018.g. 19. novembrī.

 

A voice for those who have no voice, and a home where all will be at home.

The title of this blog is a quote from a document written in 1948; to be precise, the message written by the founding Assembly of the World Council of Churches, against the background of a war-torn, war-weary world. This sermon was written for the Synod last week of the Nordkirche, at which a new Bishop, Kristina Kühnbaum-Schmidt, was elected; and, while surely of much less import, is also a call to Christian action and prayer across ecumenical boundaries.

Colossians 1.15-23a

He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; 16for in him all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or powers—all things have been created through him and for him. 17He himself is before all things, and in him all things hold together. 18He is the head of the body, the church; he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. 19For in him all the fullness of God was pleased to dwell, 20and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross.

21 And you who were once estranged and hostile in mind, doing evil deeds, 22he has now reconciled in his fleshly body through death, so as to present you holy and blameless and irreproachable before him—23provided that you continue securely established and steadfast in the faith, without shifting from the hope promised by the gospel that you heard….

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ!

First of all, may I thank you for the great privilege and honour of preaching on such an auspicious occasion. The election of a new Bishop in the Nordkirche is a significant event for you, naturally; but also for those of us who live in Latvia, and who are grateful for your support to us in prayer, in material ways, and – perhaps most of all – in the sense that we know that we are not forgotten. We – particularly the women theologians in our country – know ourselves supported by a matrix of thoughts, works and prayers which has been of supreme importance to us in the last years, which have been something of a struggle.

42656879_2294338147262893_5105960737570816000_o

We live in turbulent times. You don’t need me to tell you that. Our world seems to be shaking and changing, almost day by day, with news of political extremism; and of the existential threat that hangs over us, and our children’s children – global climate change. There is a poem or a hymn by an American clergy person, William Gay, who writes together with his wife, Annabeth, which resonates with many people.

“Each winter as the year grows older,
We each grow older too.
The chill sets in a little colder;
The verities we knew
Seem shaken and untrue.

When race and class cry out for treason,
When sirens call for war,
They overshout the voice of reason
And scream till we ignore
All we held dear before.”

At this time in September, when the equinox has just passed, and our part of the world turns towards darkness and cold, these chilling words are very moving and evocative.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

And at a time when our geopolitical world also seems to be turning towards darkness, intolerance, populism and hatred, the lines “The verities we knew seem shaken and untrue” might well be written especially for us. The denial of verity – of truth – by those in power is shocking and disturbing; and the feeling that we are left with is that the world has become less safe, less trusting and trustful.  The inimitable Rudi Giuliani recently even said – ‘Truth is not truth’; so we find ourselves in a semi-Orwellian world, where the Ministry of Truth does everything except tell the truth.

And the four horsemen – Death, War, Famine and Conquest – seem to have been set loose again, as people in Syria, Sudan, Afghanistan, Yemen know and see each day.

So is this a counsel of despair? Do we look at the world around with tears in our eyes and fears in our hearts? What does it mean, in 2018, to say that   “all things have been created through Jesus and for him. 17He himself is before all things, and in him all things hold together.” How can it be that once again this world, and we ourselves, the children of God who inhabit it, have made such a mess of things; and yet in Jesus all things hold together?

No! This is not a counsel of despair, but a clear call to action and to prayer.

It is 70 years since the World Council of Churches was founded in 1948; and of course the background to this great ecumenical event was an even darker period of history. As a response to the war, Christians from many countries came together, conscious of a mission to bring light into the darkness; and to send a message to all who were willing to hear.

“When we look to Christ,” that message said,

When we look to Christ, we see the world as it is – His world, to which he came and for which he died.

It is filled both with great hopes and and also with disillusionment and despair… There are millions who are hungry, millions who have no home, no country and no hope. Over all mankind hangs the peril of total war”.

And the important – the crucial thing – is that in response to this devastation which hung over Europe, Russia, Japan Christians did not despair, did not let their hands and their heads hang down. Instead they chose to reaffirm their essential unity and their belief in God’s word for the world. They spoke strongly of the need to „continue securely established and steadfast in the faith, without shifting from the hope promised by the gospel that we heard….“, to slightly paraphrase Paul. For – if it is true that in Christ, the Logos, the image of God, all things hold together, then we must speak out to a world in which things are falling apart. And the most potent witness to this, the ‘Good News’ which carries most integrity, is one where Christians join hands and voices across the ecumenical divides, allowing our hurts and wounds to be healed so that we can reach out to heal the world.

That was the aim of the WCC 1948 message, too. “We have to remind ourselves and all people that God has put down the mighty from their seats and exalted the humble and meek. We have to learn afresh together to speak boldly in Christ’s name both to those in power and to the people, to oppose terror, cruelty and race discrimination, to stand by the outcast, the prisoner and the refugee. We have to make of the Church in every place a voice for those who have no voice, and a home where [all] will be at home…. It is not in [human] power to banish sin and death, to create the unity of the Holy Catholic Church, to conquer the hosts of Satan. But it is within the power of God”.

Today, in the maelstrom of 2018, it is still Christ in whom all things hold together. It is still within the power of God “to reconcile to Godself all things”.  It is still absolutely vital and crucial that we continue “securely established and steadfast in the faith, without shifting from the hope promised by the gospel”. We still, all of us people of faith, have to speak boldly in Christ’s name; and the new Bishop of the Nordkirche will be called to do that, not just in the church and in the congregations of the Nordkirche, but in our fractured and and chilly world.  This will demand great integrity, courage and a secure faith on which to draw day by day as he or she takes up calling to be the shepherd of souls here in Northern Germany. May God bless the Bishop with wisdom, strength and a loving, open heart!  May God give you all the strength of purpose to continue to tell out the Good News with passion and compassion!

Let me conclude with the last verses of William and Annabeth Gay’s poem, as I pray for each person here today to be transfixed by faith, and to go out into the world, proclaiming the love, reconciliation and salvation brought to us by the grace of Christ.

Yet I believe beyond believing,
That life can spring from death:
That growth can flower from our grieving;
That we can catch our breath
And turn transfixed by faith.

So even as the sun is turning
To journey to the north,
The living flame, in secret burning,
Can kindle on the earth
And bring God’s love to birth.

O Child of ecstasy and sorrows,
O Prince of peace and pain,
Brighten today’s world by tomorrow’s,
Renew our lives again;
Lord Jesus, come and reign!

Amen

Baltic Commemoration Service, 17 June

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

This year we mark 14 June against a very particular, indeed unique, setting. Of course we all know that this year we remember 100 years of the proclamation of independence for all 3 Baltic countries.   For Lithuania it is different, because this is 100 years since the renewal of independence, for Estonia and Latvia the first moment of true independence ever. 

But we need to remember that that is precisely what it is: 100 years since the proclamations. We have not, any of us, enjoyed a century of freedom and self-determination. In fact, this second period of liberation, now 27 years long, is longer than our first time, from 1918-1940. And in between all our countries suffered an era  of oppression, extreme and harsh at times, which has come to be symbolised by, or summed up in our remembrance of the year of terror 1940-1941, and the horror of the night of 14 June.

3E981ADA-53FD-4086-9370-25BBB518A836

If ever the Baltic peoples thought that Soviet rule was going to be more or less like all the other foreign rulers who have divided up our lands over the years, and that we would just get through it somehow, this one night showed all too clearly that this was different. 

So today we sit, in stillness, and with words and music, with symbols and silence, we live with these very mixed emotions and memories. We give thanks for new freedoms; we weep for those who were taken, and those who were left. We look forward, with slightly battered and cynical hopes, but still without despair, to the future; but we know all too well what the past holds. We know, too, that we must not forget, because that will make future horrors more likely to happen. 

For Christians, the inevitable question is – why did God let this happen? Why, if God loves us, didn’t God prevent the deportations, the torture and the deaths? Primo Levi, the Italian Jewish survivor of the Nazi concentration camps, famously said: “There is Auschwitz, so there cannot be God.”

Where was God when the wolves came with midnight knocks in Tallinn and Viljandi, in Vilnius and Klaipeda, in Rīga and Jelgava; when the cattle trucks were packed with people – men and women, young and old? Where was God when the deported were suffering the long, thirsty, fearful journeys to Omsk, to Irkutsk, to the Vjatlag? This, perhaps, is the hardest and thorniest question that Christians, and indeed people of other faiths are faced with. 

We can, though, find comfort and the beginnings of an answer in today’s Gospel reading. Jesus compares himself here to a (or the) Good Shepherd. The hired hand – the herdsman who is working in the gig economy in 21st century terms – won’t ever risk his own life to save someone else’s  animals, to rescue another person’s property from danger. But the good shepherd knows his animals and cares for them; the good shepherd lives alongside his animals, feeding them beside still waters, caring for without thought for his own welfare. 

So where was God on 14 June? God was with the lambs of the flock; God was there in the cattle trucks, in the desperate prayers and the tears. God walked the tundra and the taiga, alongside the lonely and the frightened. And God was there in the hope that did not die, in the hidden services and communions that were celebrated by priests and pastors in huts and camps. As with so many atrocities committed over the centuries, Christ, the Good Shepherd, was crucified again in the camps of the Gulag, and the cellars of the KGB. Because he is the Good Shepherd, he does not abandon us in times of pain and hardship, because he knows himself what it is to be wrongfully arrested, interrogated, humiliated and killed; because he loves us, each one of us – including the guards and the KGB officers.

Between Latvia, Estonia, Lithuania and Moldova close to 100 000 people were deported. One of them was my mother’s first husband, Alfrēds Tālnora. He had been a civilian worker with the police, and that was enough for him to be arrested in  the spring of 1941, deported, and shot in the prison in Astrakhan in October of the same year. He had no other family, and probably no one except for me and my family even remember that he once lived. There are countless men and women like him, unknown, unremembered, buried somewhere in the vastness of Siberia. It is a comfort to hear the words of Jesus: “I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me”; for it means that all these souls are both known and remembered by God. 

I hope and pray that in his cell, and in his last moments, Alfrēds Tālnora knew the comfort of God’s presence. I hope and pray that his killers, too, became aware of the terrible wrong that they did, and that they knew the love and care of the Good Shepherd in the end. I hope and pray that all our countries, who have borne the burden of these crimes for so many years, will soon find truth, reconciliation and healing.

2E11B74A-4C1B-481A-B535-5A3D29D5C081

I hope and pray that the truth will enable us to forgive, even while we do not forget. For the truth will set us free – free from the suspicion, mistrust and lies that have scarred our societies since 1941. 

E81223CD-5092-4F28-B8C0-AD6394C40D0A

John 10.7-15

7 Therefore Jesus said again, “Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. 8 All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. 9 I am the gate; whoever enters through me will be saved. They will come in and go out, and find pasture. 10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.

11 “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 12 The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. 13 The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.

14 “I am the good shepherd; I know my sheep and my sheep know me— 15 just as the Father knows me and I know the Father—and I lay down my life for the sheep.

Sermon preached at St. James’s Church, Piccadilly. 

Pentecost – are we ready for the risk?

It’s been a tough kind of week, from inter Church squabbles to grappling with the GDPR. So just to remind me that there is more to ministry than ecumenical edginess and bureaucratic business, here is last Sunday’s sermon. Sometimes we all need to be revived with the breath of love.

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

At the beginning of our service today, we prayed a dangerous prayer. Holy Spirit, sent by the Father, ignite in us your holy fire; strengthen your children with the gift of faith, revive your Church with the breath of love, and renew the face of the earth, through Christ our Lord. Amen

ECD8BB93-1B3E-47FD-9E8D-06E22A238524

As Christians, we come to church, mostly, probably, in a routine kind way. It’s what we do on Sundays – unless other things intervene, and we are away from home, or busy somewhere. We come here, and we are nurtured, fed, comforted, uplifted – whatever it is that each service does for the people who attend. But today’s readings and prayers remind us of something important. We come to church, to ‘divine service’, as it is sometimes called in English – Gottesdienst in German, dievkalpojums in Latvian – to meet not just our brothers and sisters, but also to meet God, to be served by God, and to offer God our small sacrifice in return. If, truly, we encounter God, we are changed by that encounter. We prayed that the Holy Spirit, sent by the Father, would ignite in us the Spirit’s holy fire! Did we mean that when we said or heard those words, and said Amen to them? For the last nine days we took part in ‘Thy Kingdom Come’, a global movement of prayer between Ascension and Pentecost. Each day we met to pray, and said: 

“Come, Holy Spirit, fill the hearts of your people 

And kindle in us the fire of your love. 

Come, Holy Spirit, be with us as we pray 

And leave us not as orphans. 

Come, Holy Spirit, renew us in body, mind and spirit 

And send us out to be your presence in your world. 

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your people 

And kindle in us the fire of your love.”

We prayed this as we waited on God.  Did we mean it, or was it just another routine prayer that we routinely said Amen to? If we did mean it, it was a risky thing to do. 

Just look what happened to the disciples when the flames of the Holy Spirit rested on them. Peter was utterly transformed in the weeks, the 52 days between Good Friday and Pentecost. From someone who was too afraid of the authorities to admit that he even knew Jesus, here he is, standing up boldly, addressing the men of Judea and of Jerusalem, declaring –  proclaiming – the fulfilment of prophecy. Peter, who we hear in the Gospels as always putting his foot in it, saying the wrong thing at the wrong time – here he is: preaching fluently, inspired and openhearted. Peter, who was afraid of the Jews, and who hid in an upstairs room in fear of his own life – here he is, raising his voice, and addressing these devout Jews, gathered together from most parts of the known world, apparently fearless! The flames of the Holy Spirit had indeed rested on him, burned away all the fear, the shame of his betrayal and the doubt and uncertainty: and left the pure silver of faith and clarity. 

The Spirit moved among the disciples like the rush of a violent wind. As Jesus said to Nicodemus near the beginning of John’s Gospel, you know how the Spirit moves and where it’s been. You can’t see the Spirit, any more than you can see the wind: but you certainly know, and feel, and see the effect. A real autumn storm, for instance, leaves devastation in its wake – as do tropical hurricanes. And that is what the Holy Spirit is being compared to. A violent wind. Tongues of Fire.  

Of course, there are other comparisons, less obviously capable of rearranging the furniture, the world, or indeed our lives. We hear also of the Holy Spirit being the breath of God; or of the Holy Spirit descending like a dove on Jesus at His baptism. But even the breath of God, while it’s a gentler image than a violent wind, is not just a tickle on the cheek. Our prayer said – revive your Church with the breath of love; which is almost like mouth to mouth resuscitation; God breathing back life into the church – why? is the church dying? Does it need resuscitation or reanimation? Does our faith need to be revived by the breath of God – and are we up to it? 

So there are two levels to this: the Holy Spirit infuses both people as individuals, and the church as an institution, as the living Body of Christ. 

When we as individuals pray for the Holy Spirit to fill us, we give ourselves into God’s hands, asking the Spirit to lead us in God’s direction, for God to direct, console, challenge, mend – whatever is necessary for us. But the point is that we are not in charge of this process: God is. God sees what we need, even before we ask; and the Holy Spirit will comfort the distressed, distress the comfortable, challenge the lazy, ignite the lukewarm, wipe away the tears of the mourning, strengthen the faith of those who are flagging, doubtful. Because of course, we know ourselves to be weak, and our faith often to be insufficient, too easily led into doubt. St Paul’s words to the Church in Rome, which we heard just now, are a comfort to us when we feel under pressure, inadequate, too small for the mission we have. “Likewise the Spirit helps us in our weakness; for we do not know how to pray as we ought, but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words.” The Spirit is there to help, as well as to challenge, to inspire us, as Peter was inspired; to pray for and with us, even when we can’t manage the words. 

When the church prays to the Holy Spirit, we are asking to be filled, and renewed, strengthened in our faith, made more alive, reanimated – re-souled!  A church that is filled with the Spirit doesn’t need to be Pentecostal, or charismatic – but it is burning brightly with love, fearless in proclaiming the Gospel and rejoicing in the Lord. It is a church that is led by the Spirit, and not by human design or planning. It is a church where people live out their faith, secure in the knowledge that they are love by God. It is a church where we encounter God and go out into the world to serve our brothers and sisters, changed and renewed ourselves by that encounter. That is not a routine, boring thing to do. 

So let us pray again together: 

Holy Spirit, sent by the Father, ignite in us your holy fire; strengthen your children with the gift of faith, revive your Church with the breath of love, and renew the face of the earth, through Christ our Lord. Amen

f83e8be5-6e75-452a-8e8d-f903bdcfc2f3.jpeg

Acts 2.1-21

2When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. 2And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. 3Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them. 4All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability. 

5 Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. 6And at this sound the crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each. 7Amazed and astonished, they asked, ‘Are not all these who are speaking Galileans? 8And how is it that we hear, each of us, in our own native language? 9Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, 10Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, 11Cretans and Arabs—in our own languages we hear them speaking about God’s deeds of power.’ 12All were amazed and perplexed, saying to one another, ‘What does this mean?’ 13But others sneered and said, ‘They are filled with new wine.’ 

14 But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them: ‘Men of Judea and all who live in Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say. 15Indeed, these are not drunk, as you suppose, for it is only nine o’clock in the morning. 16No, this is what was spoken through the prophet Joel:
17 “In the last days it will be, God declares,
that I will pour out my Spirit upon all flesh,
and your sons and your daughters shall prophesy,
and your young men shall see visions,
and your old men shall dream dreams.
18 Even upon my slaves, both men and women,
in those days I will pour out my Spirit;
and they shall prophesy.
19 And I will show portents in the heaven above
and signs on the earth below,
blood, and fire, and smoky mist.
20 The sun shall be turned to darkness
and the moon to blood,
before the coming of the Lord’s great and glorious day.
21 Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved.” 

Romans 8.22-27

22We know that the whole creation has been groaning in labour pains until now; 23and not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly while we wait for adoption, the redemption of our bodies. 24For in hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what is seen? 25But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. 

26 Likewise the Spirit helps us in our weakness; for we do not know how to pray as we ought, but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words. 27And God, who searches the heart, knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. 

John 15.26-27; 16.4b-15

26 ‘When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf. 27You also are to testify because you have been with me from the beginning. 4But I have said these things to you so that when their hour comes you may remember that I told you about them.

 ‘I did not say these things to you from the beginning, because I was with you. 5But now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, “Where are you going?” 6But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. 7Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. 8And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgement: 9about sin, because they do not believe in me; 10about righteousness, because I am going to the Father and you will see me no longer; 11about judgement, because the ruler of this world has been condemned. 

12 ‘I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 13When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. 14He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you. 15All that the Father has is mine. For this reason I said that he will take what is mine and declare it to you. 

Ceturtdienas melnajā

Prasu draudzenei laukos: ‘Kā šeit ar varmācību pret sievietēm?’ ‘Ļoti bieži gadās. Nesen vienai sievietei vīrs žokli pārlauza.’ ‘Un – kas notika?’ ‘Nekas. Policists uzskatīja, ka ģimenes iekšējais jautājums.’
Tāda ir dzīve, un tā tas notiek. Cilvēkiem labpatīk iedomāties, ka Latvijā viss ir kārtībā, un nevajag nekādus jaunus nolikumus, likumus, konvencijas vai vienalga kādus dokumentus, jo Latvijā sievietes tāpat pasargātas. Un tas ir nonsenss. Kā vēsta Centrs ‘Marta’ – “Latvijā trūkst statistika, kas reāli atspoguļo ģimenes vardarbības izplatību un ar to saistītās problēmas. Citu valstu dati liecina, ka vardarbība ģimenē ir ļoti izplatīta sociāla parādība. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem 70% gadījumu sieviešu slepkavībā vainojami viņu partneri vīrieši. Pasaulē no vardarbības cietušo sieviešu īpatsvars svārstās no 30% līdz 60%. Saskaņā ar Eiropas Padomes statistiku viena no četrām sievietēm savā mūžā ir cietusi no vardarbības ģimenē un 6–10% sieviešu cieš no vardarbības ģimenē katru gadu, kā arī vardarbība ģimenē ir biežākais nāves un invaliditātes cēlonis visām sievietēm vecumā no 16 līdz 44 gadiem.”
Bet šonedēļ parādās ziņa mēdijos, ka Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps ir mudinājis Zaļo zemnieku savienības politiķus iestāties pret Stambulas konvencijas ratificēšanu Saeimā. Stambulas konvenciju, tātad, kura vēlas apkarot varmācību ģimenēs. Arī pārējie lielo konfesiju vadītāji ir iestājušās pret Stambulu. Cienījamie bīskapi – kādu vēsti tas dod sievietēm ar lauztiem žokļiem un zilām acīm? Baznīcas saredz konvencijā kaut kādu ideoloģisku bubuli, un uz tā rēķina ir ar mieru aicināt nobloķēt šo būtisko dokumentu. Atgādināsim sev to, ka vienīgās valstis, kuras atsacījās konvenciju parakstīt ir izcilās cilvēktiesību pirmrindnieces, Azerbaidžāna un Krievija.
Bez tam, varētu šķist, ka kristīgo baznīcu vadītāju sarunas ar ZZS tiešām varētu centrēties uz tikumību – teiksim, sarunas par melošanu, zagšanu, krāpniecību, jo Jēzum bija daudz ko teikt par šiem grēkiem, un dikti maz par ‘salmu vīra‘ argumentiem par t.s. genderismu.
Ironiski šķiet tas, ka šo ‘Caritas’ pieminekli redzēju šodien, Romas Katoļu baznīcas pašā centrā, Sv. Pētera bazilikā. Caritas – mīlestība un žēlsirdība – ir kristiešu ticības pašā centrā. Kā raksta Sv. Pāvils, mīlestība ir pati svarīgākā kristiešu vērtība (tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība; bet lielākā no tām ir mīlestība). Kā var būt, ka baznīcas noliek ideoloģiju pirmā vietā, un mīlestību otrā? Kur paliek līdzgaitniecība ar sievietēm un citiem varmācības upuriem?
Pasaules baznīcu padome jau vairākus gadu desmitus ierosina ceturtdienās ģērbties melnā, solidarizējoties ar varmācības upurēm. Ir pienācis laiks arī Latvijā sev piekarināt ‘momentbirku’ #ThursdaysinBlack, #ceturtdienasmelnajā. Jo ir laiks Kristus vārdā iestāties pret ikvienu vardarbību, pret lauztajiem žokļiem un sirdīm.

Reformation500 – where are we now? How did we get here? Where are we going?

[Preached at The Catholic Cathedral of Our Lady Immaculate & St Thomas of Canterbury, at a service organised by the Anglican-Lutheran Society to celebrate #Reformation500.]

northampton cath

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Thank you to the Anglican-Lutheran Society for this wonderful service and celebration, and for inviting me to preach today; and thank you also to the Christian community here in Northampton, and especially our Catholic brothers and sisters for being warm and generous hosts.

The brief for this sermon was: where are we now? How did we get here? Where are we going?

Where we are now is in many ways rather astonishing. Those of us here today come from at least 3 major denominations, RC,  Anglican and Lutheran; in a service organised by a Lutheran pastor, a Catholic priest and an Anglican lay person, we gather together to worship, to remember the beginnings of the Reformation 500 years ago in a Catholic Cathedral, and with a Lutheran bishop, a woman to boot, preaching. And just to add a final gloss, that Lutheran pastor is now working as a chaplain in an Anglican church.

21 P1130108
(L-R) Revd Susanne Freddin Skovhus (Pastor, Church of Denmark), Revd Kleber Machado (Church of Scotland Minister), Rt Revd Jana Jeruma-Grinberga (Retired Lutheran Bishop, Anglican Chaplain), Rt Revd Peter Doyle (Roman Catholic Bishop), Rt Revd John Holbrook (Church of England Bishop)

 

Over the last year we have seen the Pope and the President of the LWF embracing warmly and leading a service together in Lund. We have seen the Pope visit Anglican and Lutheran churches in Rome. We have seen the Archbishop of Canterbury affirming the Joint Declaration on the Doctrine of Justification by Faith, signed by Lutherans and Catholics almost 20 years ago, and with which the World Methodist Council and its member churches affirmed their fundamental doctrinal agreement in 2006. As the General Secretary of the Lutheran World Federation, Martin Junge, said this week – “If this is what some call the ecumenical winter: well, then let spring come now!”

When we look back at where we came from, this seems quite miraculous. Even within living memory things were very different. My mother was the daughter of a Lutheran pastor; and for a time when I was a child, I had a Polish Catholic nanny. She took me with her a few times to our local Roman Catholic church, and my mother was absolutely horrified that a Lutheran child had set foot inside a Catholic church.

Of course, it all started in ways that were much more serious than that. For decades following 1517, Catholics burned Protestants, Protestants hanged, drew and quartered Catholics, the religious authorities everywhere persecuted and murdered Anabaptists: and the leaders of the Muenster rebellion, tortured and killed when the city was besieged, were displayed in cages above St Lambert’s church for centuries. This, of course, was aimed at discouraging any form of rebellion against the Catholic authorities.

What happened 500 years ago was that Christians on all sides of all the arguments spent a great deal of energy building a wall, high and impenetrable, between themselves and other Christians. Sometimes this was a geographic wall – cujus regio,  eius religio meant that in many parts of Europe Catholics, Lutherans and Reformed believers simply lived separately from each other and never met a person who differed from them in faith. That makes it so much easier to demonise the other, as the troubles in Northern Ireland also made clear. Mostly, though, this was a wall built of bricks of suspicion and intolerance, ignorance and fear. It was held together by the mortar of condemnations and anathemas, of papal bulls and Protestant pamphlets; and for several centuries, it held very firm indeed.

So it was not until the missionary efforts of Europeans of the late 19th century, which demanded some level of cooperation, that the first cracks began to appear in the edifice. And when the first bricks were removed by the first Edinburgh Conference in 1910, for the first time in 300 years or so Christians were able to peer at each other through the gaps, and to begin to discover how alike we are, and how our beliefs – sometimes identical, sometimes approximate, sometimes different – define us.

The Second World War, with all the horrors that were perpetrated against huge swathes of Europe and Asia, led directly to the foundation of the World Council of Churches; the Second Vatican Council, and the visionary leadership of Popes John XXIII and Paul VI, took a sledgehammer to the wall, knocking great holes and gaps, through which we could not just see each other, but reach out and touch, and even clamber through.

Since then, much of the remaining wall has crumbled, aided by ecumenical dialogues, shared worship and prayer, and diapraxis, in other words just getting down to it and working together, fulfilling our mission to the world by rolling up our sleeves and getting involved in aid and service.

And today, truly, we can rejoice. Looking at photos of events like Lund, or this week’s Reformation 500 service at Westminster Abbey, we see not just a transitory happiness or self-satisfaction on people’s faces, but real joy. At last – Christians worshipping together, holding hands, gathered together in praise and awe – with the wounds inflicted by the building of the wall, and sometimes, by the destruction of it, finally beginning to heal.

We might sing with Peter Abelard

Oh, what their joy and their glory must be,

those endless Sabbaths the blessed ones see!

Crowns for the valiant, to weary ones rest;

God shall be all, and in all, ever blest.

But no, not time to rest just yet, for there is more to do. Much more. As the conclusion of ‘From Conflict to Communion’ says, “Lutherans and Catholics are invited to think from the perspective of the unity of Christ’s body and to seek whatever will bring this unity to expression and serve the community of the body of Christ. Through baptism they recognize each other mutually as Christians. This orientation requires a continual conversion of heart.”

In other words, we (and not just Lutherans and RC) are invited to reorientate our thinking, so that we start always from a perspective of unity. This requires not just reorientation, but, to express it another way, repentance, metanoia, turning back always to God, for  where God is, we will also find our sisters and brothers in Christ. A true conversion of heart – not just of outward forms, not just of politeness and respect; but a conversion of love and faith.

FCC goes on to say that we must allow ourselves to be transformed by our contacts with each other – how hard that is! To go into each ecumenical encounter expecting not to persuade our partners of our rightness, but to expect to be changed ourselves. This feels risky, because it is.

And that, perhaps, is the point. In order to progress beyond where we already are – and even that feels almost unbelievable at times – we are going to have to take risks. We are going to have to place ourselves entirely in God’s hands, and trust that our loving Creator will guide us, keep us safe, as we knock down the last remaining bricks. For the truth really will set us free. We need no longer even to be able to climb over the wall, to join hands across it, but we need to take it down completely.

My prayer is that when we celebrate 500 years since the beginning of the English Reformation in 15 years time, it will be at a service where the Archbishop of Canterbury and the Cardinal Archbishop celebrate Holy Communion together; a service where a great procession of British Christians – Baptists, Anglicans, Lutherans, Catholics, Pentecostals, URC – walks between Westminster Abbey and Westminster Cathedral to obliterate the last traces of the wall.

And perhaps at that service we will sing Abelard:

In new Jerusalem joy shall be found,

blessings of peace shall forever abound;

wish and fufillment are not severed there,

nor the things prayed for come short of the prayer.

Amen.

Jāna Jēruma-Grīnberga

November 4, 2017

PS A great chance to meet up with old friends, too…. Thank you so much to Sally, Roy and Philip for inviting me to be there.

55 P1130314
With Amanda, Hannah and Elaine Barnabas

Kaut kur mums ir īstas mājas…

Šo referātu lasīju konferencē “FREMDE HEIMAT EUROPA. Zwischen Heimat und Flucht” 2017.g. jūnijā. Konferenci organizēja “Geschäftsstelle Europäische Bibeldialoge der UEK” (Apvienoto evaņģēlisko baznīcu Bībeles dialogu biedrība)

Biogrāfija

Tā, lai visi saprastu, kāds ir fons, uz kura šo referātu esmu veidojusi, nedaudz par sevīm pastāstīšu. Esmu dzimusi Londonā, Anglijā, latviešu ģimenē. Mani vecāki abi bija bēgļi pēc 2. Pasaules kaŗa. Māte devās bēgļu gaitās tad, kad Padomju savienības kaŗaspēks ienāca Latvijā. Viņas pirmo vīru, Alfrēdu Tālnoru, arestēja 1941.g. aprīlī, aizveda uz Astrahaņu pēc 1941.g. 14.jūnija, kur viņam piesprieda nāves sodu. Tātad tad, kad PSRS spēki atkal tuvojās Latvijai, mātei nebija izvēles, un 1944.g. viņa devās trimdā. Atlikušo mūža daļu viņa nodzīvoja Londonā, kur viņa arī satika tēvu.

Tēvs ir dzimis Igaunijā, latviešu ģimenē.  1943.g. (ja nemaldos)  iesauca vācu armijā, un – kaŗam beidzoties – viņš atradās vācu frontes pusē.

velta

Lai gan viņam Latvijā palika pirmā sieva, aktrise Velta Krūze,  un maza meitiņa, Inga,  viņš nevarēja vairs tikt atpakaļ; un arī viņš nonāca Londonā, kur apmetās nākošo 30 gadu mītnes zemē; lai gan vēl kādu laiku bija cerējis atgriezties, un pat rakstīja pirmajai sievai 1947.g. un vaicāja – ko viņam darīt? Velta gan atbildēja, ka nav droši viņam doties atpakaļ uz Latviju; un jādomā, ka tā bija taisnība, jo visticamāk viņi abi, kopā ar manu pusmāsu, būtu arī nonākuši Sibīrijā.

Tā, nonākuši abi Londonā, viņi satikās, un 1953. g., tieši 10 gadus pēc manas māsas piedzimšanas Latvijā, es piedzimu Anglijā.

1953.g. ziema

Bet vecāku dzīves (ļoti izteikti), kā arī mana dzīve (tikai mazliet mazāk izteikti) ritēja lielākoties latviešu sabiedrībā, latviskā vidē (bet pie tā atgriezīsimies). Mājās runājām tikai latviešu valodu; vecākiem tikpat kā nebija neviena drauga – angļa; abi bija polītiski aktīvi, un tēvs jo īpaši kultūras dzīvē aktīvs. Viņš bija komponists, diriģents, Dziesmu svētku rīkotājs, kultūras dzīves vadītājs – viss, protams, latviešu-trimdinieku kontekstā.

Vēlāk arī apprecējos ar latvieti, arī Anglijā dzimušu, un ģimenē mums auga 2 meitas; abas arī runā latviešu valodu un spēlē un dzied latviešu folk-pop ansamblī.

Visu mūžu nodzīvojuši ārpus Latvijas, pirms 3 gadiem ar vīru “atgriezāmies” Latvijā (arī pie tā jēdziena atgriezīsimies); vietā, par kuru visu mūžu esam domājuši un sapņojuši. Un tas ir mums jautājums – vai šeit ir mājas vai svešatne? Vēl pie tam, pēc gadiem, kad Londonā strādāju arī latviešu luterāņu draudzēs, šeit, dīvainā kārtā, kalpoju angļu valodā, starptautiskajā Anglikāņu draudzē.

Kas ir Heimat – mājas?

Ģeogrāfiska definīcija

Kā vispār definējam savu Heimat? Varbūt, ka definējam tīri fiziskā ziņā – resp. mājas ir vieta, kurā dzīvojam. Bet tad ir jautājums: cik plaši vai šauri ievelkam robežas. Vai Latvija ir mana ‘Heimat’? Vai varbūt Rīga?  Jeb tikai Miera iela? Vai arī,  pretējā virzienā dodoties, Baltijas valstis  (galu galā, mans DNS droši vien norāda uz ģenētisku piederību arī igauņu tautai un lībiešiem); varbūt, ja sevi uzskatu par 20.g.s. bērnu, uzskatu Eiropu par savu Heimat?

Ģeogrāfiskām definīcijām ir savas ļoti pretrunīgās izpausmes. Ja padomājam, kas rakstīts 2.Mozus grāmatā 23.31-33.

“Un Es likšu tavas robežas no Niedru jūras līdz Filistiešu jūrai un no tuksneša līdz Eifratas upei, jo Es tās zemes iedzīvotājus došu jūsu rokā, ka jūs tos izdzītu sev pa priekšu. Neslēdziet nekādu derību nedz ar viņiem, nedz ar viņu dieviem.
Viņi lai nedzīvo tavā zemē, ka nepamudina tevi grēkot pret Mani, jo, ja tu kalposi viņu dieviem, tas tev kļūs par slazda valgu.”

Lai gan, protams, Israēlas valsts teritorija nekad nav tik tālu izpletusies, kā šajā tekstā Dievs savai tautai sola, tomēr šobrīd Israēlā viens no pamatojumiem tam, ka Israēla uzskata visu Jeruzālemi par savu teritoriju, ir šis Torā izteiktais solījums. Īsi pēc 1967.g. kara, Israēla aneksēja Austrumjeruzālemi, kas veido daļu no Rietumkrasta, un kur toreiz galvenokārt dzīvoja palestīnieši. Vēl līdz šajai dienai Israēlas valdības ir vienmēr uzsvēruši to, ka Jeruzaleme ir valsts ‘mūžīgā un nedalāmā’ galvas pilsēta. Israēlas 1948. g. Neatkarības deklarācija arī skaidri iezīmē saiti starp ēbrēju identitāti un Bībelē definēto un aprakstīto ‘Eretz Israel’. “ERETZ-ISRAEL (the Land of Israel) was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.”[1] Un  ir tā, ka, piešķirot definētai zemes teritorijai šādu svētuma piedevu, kļūst, protams, neiespējami no tas jebkādā veidā atsacīties un jebkādu kompromisu atrast.

Jaunajā derībā atrodam zināmu kontrastu. Jēzus, piemēram, par sevi saka tā (Mateja ev. 8.19-20)

“Un viens rakstu mācītājs atnāca un uz Viņu sacīja: “Es Tev sekošu, lai kurp Tu ietu.” 20 Un Jēzus tam saka: “Lapsām ir alas, putniem apakš debess ir ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur Savu galvu nolikt.””

Šī doma par to, ka mūsu dzīvēs virs zemes mums paliekamu vietu neatrast, caurvij Jauno derību. Tā Vēstulē ēbrejiem (13.12-14) lasām:

“Tāpēc arī Jēzus, lai ar Savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie Viņa ārpus nometnes, Viņa negodu nesdami! Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo.”

Šī doma, ka mēs kā kristieši kaut kādā ziņā vienmēr atrodamies ‘ārpus vārtiem’, vienmēr nakamās pilsētas meklējumos, ir ļoti būtiska. Tam būtu arī jānozīmē to, ka mūsu ticība nav saistīta ar kādu ģeogrāfisku vai nacionālu identitāti; bet bieži vien ir tā, ka mēs savas mājas izjūtam caur emocijām.

Emocionālās mājas

strelerte_serviins_egliens_112

 Izcilā latviešu dzejniece Veronika Strēlerte rakstīja šādus vārdus dzejolī Mājas:

“Kaut kur mums ir īstās mājas,

Mēs jūtam un tiecamies turp.

Bet gadi atnāk un krājas,

Un mēs vēl jautājam — kurp?”

Un dzejoļa beigu rindas:

“Kaut kur mums ir īstās mājas.

Var dzīve no tām ilgi šķirt —

Kādreiz tur būs jāapstājas,

un kaut tikai dusēt un mirt.”

Šī sajūta, tik asa un bieži vien smeldzīga, ka ir vieta šai pasaulē, kur tiešām jutīsimies kā mājās; vieta, kas mūs vienmēr pie sevis velk, un kura ir neaizmirstamā, kaut paiet gadu gadi, bija ārkārtīgi raksturīga mūsu latviešu trimdai. Aizmirst Latviju – tā bija nodevība daudzu acīs; un atceros, cik šokēts bija tēvs, kad viens no brāleniem viņam paziņoja, ka viņaprāt izteiciens ‘Ubi bene, ibi patria’ (Kur labi, tur tēvija) atbilst arī viņa dzīves uzskatiem.

Atradu ļoti trāpīgu citātu Konrad-Adenauer-Stift mājas lapā par migrāciju.

“Oftmals bilden sich die Heimatgefühle erst heraus, wenn man sich fernab der Heimat befindet; nur im Nachhinein bemerkt man, was man vorher nie wahrgenommen hat. Der österreichische Schriftsteller Alexander von Villers sagte dazu einmal: „Der Mensch hat immer eine Heimat und wär es nur der Ort, wo er gestern war und heute nicht mehr ist. Entfernung macht Heimat, Verlust, Besitz.“ Wenn Heimat nun ausschließlich die Verbundenheit zu einem verlorenen oder zerstörten Ort wäre, dann würden Migranten niemals eine neue Heimat finden.”[2]

Tātad mūsu ilgas pēc mājām veidojas tad, kad esam tālu no tām. Austriešu rakstnieks fon Villers teicis, ka cilvēkam vienmēr ir mājās, arī ja tās ir tā vieta, kur tas vakar atradās, bet šodien vairs tur nav.

No kā veidojas šādas emocijas – tas varbūt pārāk sarežģīts jautājums, lai dažās minūtēs atrisinātu; bet varam konstatēt, ka šādas ilgas pēc pazaudētās dzimtenes varam atrast  gandrīz jebkurā kultūrā, jebkuros cilvēkos, kas spiestā kārtā atstāj savu ‘dzimteni’ vai izvēlēto mājvietu. 137. psalms, rakstīts tajā laikā, kad ļaudis no Jūdas atradās Bābeles trimdā, ar savu ārprātīgo noslēgumu, izsaka šo izmisumu skaudri.

“Pie Bābeles upēm – tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu. 2 Savas cītaras mēs tur pakārām vītolos, 3 jo mūsu gūsta uzraugi tur prasīja no mums dziesmas un mūsu nomācēji līksmību: “Dziediet mums kādu no savām Ciānas dziesmām!”

4 Kā lai mēs dziedam Tā Kunga dziesmas svešā zemē? 5 Ja es tevi aizmirstu, Jeruzāleme, tad lai nokalst man mana labā roka! 6 Mana mēle lai pielīp pie aukslējām, ja es tevi nepieminētu, ja es neatzītu Jeruzālemi par savu augstāko prieku! 7 Piemini, Kungs, Edoma bērniem Jeruzālemes nelaimes dienu, kad viņi teica: “Noārdiet, noārdiet to līdz pamatiem!” 8 Bābeles meita, tu visu Bābeles iedzīvotāju kopa, tu postītāja! Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko tu mums esi darījusi!
9 Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm!”

Interesanta piezīme: Amerikas luterāņu dziesmu grāmatās (tai skaitā ‘Evangelical Lutheran Worship nr 701’) atrodama dziesma, kura izmanto 137.ps. vārdus; un tā ir dziedāma pie latviešu tautas dziesmas meldijas ‘Kas tie tādi, kas dziedāja bez saulītes vakarā’; sēru dziesma, kura apdzejo apspiestu bāreņu likteni.  Savijas psalma vārdi ar latviešu tautas dziesmu, atpsoguļojot visu trimdinieku un bēgļu likteņus un raudas. Jo tādi mēs, latviešu trimdā,  jutāmies, laikam, kā bāreņi svešā zemē, kuŗiem atņemta Māte Latvija, un kuŗi vēlējās dziedāt tikai savu, un nevis svešu dziesmu.

 Garīgās mājas

Te man gribētos citēt Sv. Augustīna slaveno teicienu, kuru atrodam ‘Atzīšanās’ pirmajā rindkopā.

“Tu [domāts Dievs] mudini [cilvēku] priecāties, tevi slavējot, jo tu esi mūs radījis sev pašam un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā nav radusi mieru tevī’.”[3]

Vienīgi tad ir mūsu sirds mierīga, ja tā Dievā atrod savu visaugstāko Heimat; un tas ir miers, kuru mums var tikai Dievs dot – kā Jēzus saka Jāņa ev. (14.27) “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.”

Kāpēc? No vienas puses loģiski, jo ģeogrāfiskās mājas mums daudz kas var atņemt – kaŗš, karjera, bads – apstākļi visvisādi. Arī tad, ja paliekam uz vietas un nekur nepārvācamies, pasaule ap mums var mainīties līdz nepazīšanai, un mēs jūtamies kā svešinieki un piedzīvotāji paši savā ģeogrāfiskajā telpā. Un tad vienīgā drošība, kura mums paliek ir tā, kuru atrodam 139.psalmā (7-12)

“Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga?  Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.  Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,-  tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma.”

Augustīns, apcerot šo psalmu, raksta tā:  “Tātad manis nebūtu, mans Dievs, manis vispār nebūtu, ja tu nebūtu manī. Vai drīzāk – manis nebūtu, ja es nebūtu tevī, no kura ir viss, caur kuru ir viss, kurā ir viss?”[5]

Varētu arī teikt, ka mums garīgās mājas ir tur, kur Dievs mūs sūta – līdzīgi kā Abrams un Sarai, kuri devās projām no dzimtes mājvietas, no savas zemes, sekojot Dieva aicinājumam – lai beigu beigās svešā zemē veidotu ne tikai sev, bet saviem pēcteču miljoniem jaunas, Dieva svētītas mājas.

 Heimat oder Fremde?

Konrad-Adenauer-Stift mājas lapa atgādināja vēl vienu brīnišķīgu Augstīna izteicienu; šo Augustīns saka par laiku:

“Kas gan ir laiks? Kas gan spētu to vienkārši un īsi izskaidrot? …. Ja neviens man to nejautā, es zinu, bet, ja vēlos to izskaidrot kāda, kas jautā, es nezinu.”[7]

Tā arī man – pēc būtības zinu, ka Latvija ir manas mājas, mana, vismaz uz šīs zemes, paliekamā vieta. Bet kad man prasa to izskaidrot, atrodu, ka man nav skaidru un loģisku domu par to. Sākumā jau teicu, ka mēs Londonā dzīvojām latviešu sabiedrībā – gandrīz tādā latvietības kokonā. Bet, atbraucot uz Latviju, atrodam, ka mūsu latvietība atšķiras no šejienes latvietības. Tas, protams, ir saprotami un dabīgi; jo mūsu kultūra bija tā, kuru mūsu vecāki paņēma līdz savos bēgļu koferīšos 1944.gadā; un vēl, protams, ar krietnu mītnes zemju piejaukumu. Latvijā viss attīstījās pa citu ceļu. Tā, piemēram, lai gan runāju samērā labi latviski, pieļauju vairāk gramatisku kļūdu runājot un rakstot (kā savādāk? Neesmu nevienu dienu gājusi skolā šeit – mana valodas izglītība ir no vecākiem un no Svētdienas skolas Londonā, kura, starp citu, pirms 2 gadiem nosvinēja 65. jubileju!); un mana izruna nav tāda, kāda ir Latvijā dzimušajiem un augušajiem. Varētu teikt, ka trimdā bijām svešinieki savās mītņu zemēs, un tagad esam arī daļēji svešinieki savu vecāku dzimtenē.

Varbūt bēdīgākais ir tas, ka mēs visi cerējām – vairāk, mēs visi sagaidījām –  ka šeit atradīsim tiešām savas garīgās mājas; vietu, kurā beidzot varam ‘dziedāt Tā Kunga dziesmas savā zemē’. Bet ir izrādījies, ka retais no trimdas/svešatnes atgriezies cilvēks ir spējis iedzīvoties Latvijas ev.-lut. baznīcā. Mana pieredze, diemžēl, ir tāda, ka šobrīd manas garīgās mājas vistiešāk ir angliski runājošā draudzē, kurā kalpoju – draudzē, kas ir pilna ar svešniekiem, iebraucējiem; bet arī ar latviešiem un krieviem, kuri nav atraduši vietu t.s. tradicionālajās konfesijās šeit Latvijā. Mēs daudzi Sv. Pestītāja draudzē esam tādi kā marģināļi,  cilvēki, kuri nekur gluži neiederas; bet kopā mēs veidojam šīs garīgās mājas, kur cenšamies būt pieņemoši un sagaidīt visus, tā kā to darīja Kristus.

Bet tomēr, par spīti visam, man un daudziem, kas ir ‘atgriezušies’ uz zemi, kurā neesam dzimuši un auguši, šeit jūtamies kā savā ‘Heimat’, un to laikam nekad ar vārdiem neizskaidrot. Šeit ir mūsu saknes; šeit varam slavēt Dievu savā valodā; ar Veronikas Strēlertes vārdiem,  šeit ir īstās mājas, uz kurām esmu tiekusies; šeit esmu apstājusies, šeit dusēšu un miršu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Baltijas jūra 2016.g. vasarā

 

 

 

[1] http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-declaration-of-the-establishment-of-the-state-of-israel

[2] http://www.kas.de/wf/de/33.30499/

[3] Augustīns, Atzīšanās 1,1, tulk. Laura Hansone, Liepnieks un Ritums, Rīga 2008

[4] https://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/referate/04/augustinus/bekennt1.htm#0102

[5] Atzīšanās 1,2

[6] https://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/referate/04/augustinus/bekennt1.htm#0102

[7] Atzīšanās 11,14

[8] https://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/referate/04/augustinus/bekennt1.htm#1114

My house shall be called a house of prayer for all peoples

My house shall be called a house of prayer for all peoples

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

This week it has felt as though grace and peace are in rather short supply; so let us dwell in those words for a moment. Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Against a background of a world that seems sometimes to be spinning out of rational control, our readings from the Bible today (they can be found at the end of this blog) have sounded as though they come from a different universe. But, of course, they are also written against various backgrounds of conflict, hatred, intolerance, and not in some perfect world where peace and grace rule. But let us acknowledge that this week has been shockingly difficult and painful at times.

Many of us, probably, have been to Barcelona; my husband and I walked down the Ramblas earlier this year, and stopped to admire the Miro-inspired decoration on the road where the lethal white van came to a halt on Thursday. Las Ramblas – a promenade of happy chaos, of tourists from around the world mingling with local Catalans, of markets and vivid colour. It hurts like crazy to hear of violence, hatred and death scarring this place.

ramblas
A building on Las Ramblas

Turku – probably one of the most unlikely places for violence and murder, an ancient city in Finland dominated by a magnificent cathedral; a market place filled with local produce. The Archbishop of the Lutheran Church in Finland, Kari Makkinen, said in response that the cathedral clock has continued to strike, even through the chaos. It hurts like crazy to see pictures of injured and dying people, police and ambulances crowding this safe, kind town.

Turku-Cathedral-300x225
Turku Cathedral

Charlottesville – and the horrific sights and sounds of swastika flags and shouts of anti-Semitic slogans, “blood and soil”, “Jews will not replace us”; and the equally horrific fact that the President of the United States has refused to condemn these new Nazis unequivocally.  It hurts like crazy to see the land of the free and the home of the brave defaced like this.

So how do we reconcile this with the readings we heard today? The readings were the opposite of the hate which has fuelled this violence across the world. “Thus says the Lord:   Maintain justice, and do what is right, for soon my salvation will come, and my deliverance be revealed,” says Isaiah. And what is that deliverance? “these I will bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer; …for my house shall be called a house of prayer for all peoples. Thus says the Lord God, who gathers the outcasts of Israel, I will gather others to them besides those already gathered.” A deliverance of joy, of inclusiveness, of outcasts gathered in, the marginalised no longer cast out.

“O let the nations rejoice and be glad, for you will judge the peoples righteously and govern the nations upon earth.” says the psalmist. Again, a message of justice, and of people and nations welcoming righteousness, righteous judgement.

And the Gospel story, of a Gentile woman, a foreigner, approaching Jesus, desperate for healing for her sick child. If Jesus had acted according to the religious law of the time, he would indeed have sent her away, unspoken to, unhealed, unheard.  But what exactly happens here is strangely unclear: does Jesus change his mind, convinced by the woman’s unexpected faith? Or (given that in the original Greek text punctuation is missing – there are no full-stops, or question marks) should we translate Jesus’ words as a sort of musing – was I sent only to the lost sheep of Israel? – Is it not fair to take the children’s food and so on. But either way, this meeting between Jesus and the Canaanite woman is important, because it shows that Jesus message was heard by more than just the local Jews. She addresses him, after all, in a way that shows faith from the very beginning of their conversation. “Have mercy on me, Lord, Son of David” – she knows who Jesus is, and she knows that from him come mercy, salvation and deliverance. And great was her faith; and wonderful the healing of her child.

This is the Gospel: salvation from God, and deliverance from evil.

A Gospel open to all, all people and all nations, a Gospel of justice and joy, of inclusiveness and healing.

This is the Gospel we are all called to proclaim and to live out.

This is the Gospel, the good news and best of all messages, which gives us patience and courage never to lose hope.

This is the Gospel which gives us courage to speak the truth, and to name evil for what it is.

And that is even more important in these days which feel like a gathering storm and growing darkness; we must light candles, not Nazi torches, we must speak words of grace and peace, not of hatred and intolerance. Christians, especially church leaders and all of us – it is time to stand up and speak, stand up and be counted; as Christian martyr Dietrich Bonhoeffer said, “Silence in the face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act.”

May God bless you with a restless discomfort

about easy answers, half-truths and superficial relationships,

so that you may seek truth boldly and love deep within your heart.

May God bless you with holy anger at injustice, oppression,

and exploitation of people,

so that you may tirelessly work

for justice, freedom, and peace among all people.

May God bless you with the gift of tears to shed with those

who suffer from pain, rejection, starvation,

or the loss of all that they cherish,

so that you may reach out your hand

to comfort them and transform their pain into joy.

May God bless you with enough foolishness to believe

that you really CAN make a difference in this world,

so that you are able, with God’s grace,

to do what others claim cannot be done.

And the blessing of God, who creates, redeems and sanctifies us,

be upon you and all you love and pray for this day, and for evermore.

AMEN.

Sr. Ruth Marlene Fox, OSB – 1985

sagrada familia
Sagrada Familia Church in Barcelona

 

READINGS for the 10th Sunday after Trinity, 20 August 2017

COLLECT

Lord of heaven and earth, as Jesus taught his disciples to be persistent in prayer,  give us patience and courage never to lose hope, but always to bring our prayers before you; through Jesus Christ our Lord. AMEN

Isaiah 56.1, 6-8

Thus says the Lord:   Maintain justice, and do what is right,
for soon my salvation will come,
and my deliverance be revealed.
6 And the foreigners who join themselves to the Lord,
to minister to him, to love the name of the Lord,
and to be his servants,
all who keep the sabbath, and do not profane it,
and hold fast my covenant—
7 these I will bring to my holy mountain,
and make them joyful in my house of prayer;
their burnt-offerings and their sacrifices
will be accepted on my altar;
for my house shall be called a house of prayer
for all peoples.
8 Thus says the Lord God,
who gathers the outcasts of Israel,
I will gather others to them
besides those already gathered.

Romans 11.1-2a, 29-32

I ask, then, has God rejected his people? By no means! I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. 2God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel? 29for the gifts and the calling of God are irrevocable. 30Just as you were once disobedient to God but have now received mercy because of their disobedience, 31so they have now been disobedient in order that, by the mercy shown to you, they too may now receive mercy. 32For God has imprisoned all in disobedience so that he may be merciful to all.

Matthew 15. 21-28

Jesus left that place and went away to the district of Tyre and Sidon. Just then a Canaanite woman from that region came out and started shouting, ‘Have mercy on me, Lord, Son of David; my daughter is tormented by a demon.’ But he did not answer her at all. And his disciples came and urged him, saying, ‘Send her away, for she keeps shouting after us.’ He answered, ‘I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.’ But she came and knelt before him, saying, ‘Lord, help me.’ He answered, ‘It is not fair to take the children’s food and throw it to the dogs.’ She said, ‘Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ table.’ Then Jesus answered her, ‘Woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish.’ And her daughter was healed instantly.

Psalm 67

1 God be gracious to us and bless us • and make his face to shine upon us,

2That your way may be known upon earth, • your saving power among all nations.

3 Let the peoples praise you, O God; •  let all the peoples praise you.

4 O let the nations rejoice and be glad, •  for you will judge the peoples righteously

and govern the nations upon earth.

5 Let the peoples praise you, O God; •  let all the peoples praise you.

6 Then shall the earth bring forth her increase, •  and God, our own God, will bless us.

7 God will bless us, • and all the ends of the earth shall fear him.

Svešais un tuvais cilvēks. Alfrēds Tālnora.

Viņam vārds bija Alfrēds Tālnora. Precīzāk, viņa vārds bērnībā bija Ansis Alfrēds Voldemārs Treimanis. Viņš piedzima Liepājā, 1901.g. 19. septembrī, pēc vecā stila 6. septembrī. Viņu kristīja Liepājas Sv. Annas draudzē. Nākošais, ko par viņu zinu, ir tas, ka 1933.g. 4.jūnijā, Rīgas ev.-lut. Sv.Pēteŗa un Pāvila (Citadeles) baznīcā māc. Edgars Rumba salaulāja Alfrēdu ar Laumu Zentu Amāliju Grigoru; šajā brīdī viņš dzīvoja Karlīnes ielā 9, dz.4; Lauma – Karlīnes ielā 9, dz.3. Tā mana mamma, Lauma, apprecējās ar savu pirmo vīru, un pēc tam dzīvoja tai pašā Karlīnes 9, bet 5.dz. Šodien Karlīnes 9 ir pārtapusi par Miera 11, kur vēl tagad dzīvojam – vai, pareizāk sakot, atkal dzīvojam.

1940.g. 5.martā J.Legzdiņš, Iekšlietu ministra biedrs, nolemj atļaut Alfrēdam ar Laumu mainīt uzvārdu, un tā viņi pārtopj par Tālnorām. No mammas stāstiem saprotu, ka ap šo laiku viņi arī bija pašķīrušies, bet ne oficiāli, jo vecmāmiņa (Šarlote) bija slima, un negribēja to satraukt. Un tas nozīmē, ka mammai bija 4 uzvārdi – Grigors, Treimanis, Tālnora un Jēruma.

Tad notiek neiedomājamais, un PSRS okupē Latviju. 1941.g. 2.aprīlī Alfrēdu arestē (viņš bija bijis Rīgas Prefektūras 4.iecirkņa Policijas uzraugs), un laikam 14.jūnijā izved. 1941.g. 22. decembrī  Astrahaņas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģija notiesā pēc Kriminālkodeksa 58.13 panta (Aktīva cīņa pret strādnieku šķiru un revolucionāro kustību), un piespriež Alfrēdam t.s. Augstāko soda mēru. Tātad nāves sodu. Vai viņu tiešām nošāva, jeb viņš mira Astrahaņas nežēlīgajos apstākļos, nezinu.

Svētdien, 11.jūnijā, pirmo reizi mūžā apmeklēju Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojumu Latvijā, Sv. Pētera baznīcā. Pieminējām ne tikai 1941.g. 14.jūnija upurus, bet arī 1949.g.25. martā izsūtītos, un visus terorā cietušos. Brīnums – pirmo reizi šeit, kad Londonā tas bija viens no neiztrūkstošajiem gada notikumiem, kopā ar igauņiem un lietuviešiem atceroties, pieminot, raudot; un pēdējos gados arī pateicoties Dievam par atjaunoto brīvību. Daudz domāju par Alfrēdu; jo pēkšņi sapratu, ka es esmu droši vien vienīgais cilvēks pasaulē, kas vispār Alfrēdu piemin. Cik zinu, viņam citas ģimenes nebija; neko par brāļiem vai māsām arī nezinu, vai par kādiem pēctečiem.

Un pēkšņi man likās ārkārtīgi svarīgi, ka šis viens cilvēks, moceklis, jau pirms 75 gadiem miris, nav pilnīgi aizmirsts. Ienāca prātā pat aizbraukt uz Astrahaņu, sameklēt cietumu, kur, visticamāk, Alfrēda dzīvība izgaisa, vientulībā, tālu no ģimenes, draugiem, dzimtenes. Ne tāpēc, ka tas varētu jebko atrisināt vai pat dziedināt, bet vismaz varētu noliekt galvu mūsu vistiešākā represiju upura priekšā. Alfrēd – Tu jau sen dusi Dieva mierā. Bet ja tālajos dvēseles dārzos var mūsu domas un lūgšanas sadzirdēt, tad zini, ka neesi aizmirsts. Sēžu šovakar dažu metru attālumā no vietas, kurā Tu dzīvoji, un no kurienes Tevi aizveda, un domāju par Tevi, Tavu šausminošo likteni, par mīlestību, kura pirms daudziem gadiem vienoja Tevi ar manu mammu; vieglas Tev svešuma smiltis, Tu – svešais un reizē tuvais cilvēk.